شهرام‌نیا
امکان جانمایی دو یا سه بخش در فضای مسقف مصلا/ شورای تأمین؛ مانع برگزاری نمایشگاه در سئول 
امکان جانمایی دو یا سه بخش در فضای مسقف مصلا/ شورای تأمین؛ مانع برگزاری نمایشگاه در سئول 
امیرمسعود شهرام‌‌نیا؛ مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی با اشاره به جابجایی مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران از شهر آفتاب به مصلا گفت: در ...
آغاز به کار نمایشگاه‌های کتاب استانی از شهریور
آغاز به کار نمایشگاه‌های کتاب استانی از شهریور
مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از آغازثبت نام نمایشگاه های کتاب استانی برای ماه شهریور خبرداد.
خط اخبار