شهید اسماعیل قهرمانی
«تک‌سوار دشت زید» آمد
«تک‌سوار دشت زید» آمد
«تک سوار دشت زید» روایت زندگینامه سردار شهید اسماعیل قهرمانی توسط انتشارات ۲۷ بعث روانه بازار شد.
خط اخبار