علی زارعی نجف‌دری
«جایزۀ ادبی فلسطین» به دنبال تقویت حوزۀ نرم‌افزاری مقاومت و فلسطین است
علی زارعی نجفدری در گفت‌وگو با دفاع پرس:
«جایزۀ ادبی فلسطین» به دنبال تقویت حوزۀ نرم‌افزاری مقاومت و فلسطین است
دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان گفت: در حوزه سخت‌افزاری جهت مبارزه مستقیم با رژیم صهیونیستی کارهای زیادی صورت گرفته است، اما ...
می‌توانیم در زمینۀ نشر از غرب هم پیشی بگیریم
رئیس اتحادیۀ ناشران جهان اسلام در نشست جهانی جایزۀ ادبی فلسطین:
می‌توانیم در زمینۀ نشر از غرب هم پیشی بگیریم
علی زارعی در این نشست تأکید کرد: برای رسیدن به وضع مطلوب در نشر جهان اسلام، نه‌تنها باید خودمان را باور کنیم ...
خط اخبار