غرفۀ ایران
غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پکن افتتاح شد
غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پکن افتتاح شد
فعالیت‌های غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پکن صبح امروز به صورت رسمی آغاز شد.
عرضه ۱۶۰ عنوان اثر ادبی معاصر از ۷۰ ناشر در نمایشگاه کتاب دهلی‌نو
در غرفه ایران صورت می‌گیرد
عرضه ۱۶۰ عنوان اثر ادبی معاصر از ۷۰ ناشر در نمایشگاه کتاب دهلی‌نو
بیست و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی‌نو از تاریخ 18 تا 26 دی ماه برگزار می‌شود. ایران در این دوره از نمایشگاه ...
خط اخبار