غلامحسین اسماعیلی
پنج پرونده در حوزه واردات کاغذ تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند
پنج پرونده در حوزه واردات کاغذ تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند
از بانک مرکزی و وزارت صمت در ارتباط با میزان دقیق ارز‌های تخصیص یافته و نحوه توزیع کاغذ استعلام کردیم؛ منتظر پاسخ ...
خط اخبار