لوثیا
روایت نبردی برای شکست تاریکی به چاپ چهارم رسید
روایت نبردی برای شکست تاریکی به چاپ چهارم رسید
رمان «لوثیا» که روایتی از نبرد روشنایی و تاریکی است و اثری در گونه فانتزی محسوب می‌شود به چاپ چهارم رسید.
خط اخبار