محسن مومنی شریف
نویسنده‌ای که تبیین‌گر مشخصات «انسان انقلاب اسلامی» است
نویسنده‌ای که تبیین‌گر مشخصات «انسان انقلاب اسلامی» است
زندگینامه‌هایی که محسن مومنی نوشته، در پی تعریف و توصیف و تبیین مشخصات «انسان انقلاب اسلامی» است؛ همان که امام خمینی کبیر ...
از کتاب پزشک پرواز رونمایی شد
از کتاب پزشک پرواز رونمایی شد
آیین رونمایی از کتاب «پزشک پرواز» ظهر امروز در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
خط اخبار