محسن کاظمی
قرائت متهم ایرانی از دادگاه میکونوس
قرائت متهم ایرانی از دادگاه میکونوس
وقتی مخاطب کتاب نقاشی قهوه‌خانه را ‏تمام و کمال می‌خواند، متوجه ظرافت‌ها و نگاه هوشمندانۀ پژوهشگر و مؤلف اثر می‌شود که با ...
«نقاشی قهوه‌خانه» در کمتر از دو هفته به چاپ دوم رسید
«نقاشی قهوه‌خانه» در کمتر از دو هفته به چاپ دوم رسید
خاطرات کاظم دارابی از واقعۀ میکونوس آلمان، نوشتۀ محسن کاظمی، با استقبال کم‌نظیر مخاطبان روبه‌رو شد و در کمتر از دو هفته ...
حقیقت ماجرای میکونوس را در کتاب «نقاشی قهوه خانه» بخوانید
حقیقت ماجرای میکونوس را در کتاب «نقاشی قهوه خانه» بخوانید
راوی کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» و متهم دادگاه میکونوس گفت: همه اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی را به دادگاه آوردند که بگویند ایران حامی ...
خط اخبار