محمدباقر نادم
چاپ دوم «کار فرهنگی باید جریان‌ساز باشد» منتشر شد
چاپ دوم «کار فرهنگی باید جریان‌ساز باشد» منتشر شد
چاپ دوم «کار فرهنگی باید جریان‌ساز باشد» اثر محمدباقر نادم از سوی نشر شهید کاظمی روانه بازار کتاب شد.
«کار فرهنگی باید جریان‌ساز باشد» در کتاب‌فروشی‌ها
«کار فرهنگی باید جریان‌ساز باشد» در کتاب‌فروشی‌ها
نشر شهید کاظمی کتابی با محوریت جریان‌سازی فرهنگی را روانۀ کتاب‌فروشی‌ها کرده است.
خط اخبار