محمدجواد مرادی‌نیا
روایتی از غزوات پیامبر اسلام در کتاب «چهل‌ویک مجلس»
روایتی از غزوات پیامبر اسلام در کتاب «چهل‌ویک مجلس»
کتاب «چهل و یک مجلس»، بازخوانی چهل‎ویک روایت از غزوات پیامبر اکرم (ص) و مقایسۀ آن با حوادث عاشورا است.
سه کتاب تاریخی «محمدجواد مرادی‌نیا» زیر چاپ
سه کتاب تاریخی «محمدجواد مرادی‌نیا» زیر چاپ
محمدجواد مرادی‌نیا از کتابی تاریخی خبر داد که خواهان بسیار در بخش بین ناشران داشته و گفت: «تاریخ زندان قصر» تحویل معاونت ...
خط اخبار