محمدقائم خانی
عاشقانه‌های باغ سیب؛ نگاهی به داستان‌های «حوای سرگردان»
عاشقانه‌های باغ سیب؛ نگاهی به داستان‌های «حوای سرگردان»
کتاب «حوّای سرگردان» درون‌مایۀ خاص و جذابی دارد. حوادث داستان‌ها و شخصیت‌ها همه به یک دایرۀ مکانی خاص در یک جغرافیای ویژه ...
خط اخبار