مرتضی احمر
«نفر پنجم» به حرف آمد
«نفر پنجم» به حرف آمد
داستان بلند «نفر پنجم» به قلم مرتضی احمر از سوی نشر شهید کاظمی روانه بازار کتاب شد.
«نفر پنجم» در راه است
«نفر پنجم» در راه است
«نفر پنجم» روایتی است داستانی از راویان متعدد و روایت های پر کشش انقلاب که به قلم توانای مرتضی احمر به رشته ...
خط اخبار