مرتضی حاجیان‌نژاد
ردپایی بر آسمان دیده شد
ردپایی بر آسمان دیده شد
«ردپایی بر آسمان» مجموعه خاطرات عبدالوهاب ناظمیان رزمنده سمنانی به قلم مرتضی حاجیان نژاد به چاپ رسید.
خط اخبار