معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
معاون وزارت فرهنگ و ارشاد: هنر انقلاب در تمام سال جریان داشته باشد
معاون وزارت فرهنگ و ارشاد: هنر انقلاب در تمام سال جریان داشته باشد
سیدمحمد مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد، با حضور در حوزه هنری گفت: نام‌گذاری روزها و هفته‌ها به معنای ...
خط اخبار