معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
درباره واردات کاغذ با کسی تعارف نداریم/ هم تخلف داریم، هم اشتباه
درباره واردات کاغذ با کسی تعارف نداریم/ هم تخلف داریم، هم اشتباه
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌می‌گوید در ماجرای واردات کاغذ تخلف و اشتباه احتمالی امری پذیرفته شده و محتوم است اما ...
خط اخبار