ناشر برگزیده سال
ناشر برگزیده سال جایزه خود را به شهدای مدافع حرم اهدا کرد
ناشر برگزیده سال جایزه خود را به شهدای مدافع حرم اهدا کرد
مدیر نشر شهید کاظمی از اهدای هدیه خود به شهدای مدافع حرم خبر داد.
خط اخبار