نشست دستاوردهای فرهنگی انقلاب در حوزۀ نشر
انقلاب را با شاخص کیفی بسنجیم، نه صرفاً با عدد و رقم/ باید از کمک‌خواهی صرف از طرف دستگاه‌های رسمی عبور کنیم
میثم نیلی در نشست دستاوردهای فرهنگی انقلاب در حوزۀ نشر:
انقلاب را با شاخص کیفی بسنجیم، نه صرفاً با عدد و رقم/ باید از کمک‌خواهی صرف از طرف دستگاه‌های رسمی عبور کنیم
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: درست است که جمهوری اسلامی در حوزۀ فرهنگ و نشر کارهایی را انجام داده و به ...
خط اخبار