کاظم عابدینی
برخی ناشران با تغییر ترجمه بعضی از آثار، کتاب‌سازی می‌کنند
برخی ناشران با تغییر ترجمه بعضی از آثار، کتاب‌سازی می‌کنند
عابدینی: ناشرانی که به‌طور تخصصی وارد حوزه نشر نشده‌اند و به‌فکر گذران امور خود از این طریق هستند، با تخفیف‌های با درصد ...
خط اخبار